Nei, vi vil ikke ha det slik

Illustrasjonsbilde: Istock

Nei, vi vil ikke ha det slik

En sentral norsk politiker vil ha bort all offentlig betalt velferd, så som trygd, gamlehjem og sykehus. Uttalelsen ligner egentlig på det en kan hører fra full russ natt til 17. mai.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. september 2018

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, ønsker i følge Aftenposten i dag å fjerne det meste av offentlige tilbud som kommer folk flest til gode. Alt fra offentlige trygder til universitet og sykehus; alt skal i følge FpU-lederens filosofi bort for å få et fremtidig godt og ideelt samfunn.

Tankegodset er skremmende. Det minner om regimer jeg tror nordmenn flest ikke ønsker å bli sammenlignet med. Det å være leder i et politisk ungdomsparti og endatil uttale slikt i en riksavis, stigmatiserer antakeligvis flere hundre tusen mennesker som er helt avhengige av NAV og dagens velferdssystem (alt fra sykehjem, aldershjem, utdanning m.m.). 

Disse menneskene som stigmatiseres er minst like viktige både for politkerne og næringslivet som det alle andre er. Hvordan tror Svendsrud disse menneskene og deres barn tenker når slikt blir sagt? Eller tenker FpU-lederen under intervjuet egentlig bare på de få norske trygdede/pensjonistene som bor i Spania, og legger igjen trygda der i stedet for i en "norsk butikk"?

Lønninger til politikerne selv slik Svendsrud er, er for øvrig ikke tatt med på listen over Svendsruds "fy-tiltak", i hvert fall ikke slik Aftenposten har beskrevet hva han har sagt. Det er mulig at han anser det ideelt at denne ordningen med politikerlønninger fortsetter, slik at lønnede politikere kan fortsette i det "høye" sosiale lag.

Som en digresjon kan det nevnes at det Svensrud i artikkelen skisserer som godt og ideelt for et samfunn, også strider mot både Grunnloven og en rekke konvensjoner som Norge er forpliktet til å følge både nå og for all fremtid. 

Inntil videre er det heldigvis demokrati og valg som gjelder i Norge. Tiden vil vise om det Svendsrud og FpU står for får gjennomslag. Jeg tror ikke det, heller ikke i Frp. Uttalelsen fremstår nesten som slikt en hører fra russ 16. mai, og som tror de er verdensmestere i alt.


Del denne siden: