Bompengengeordningen tilsvarer å fjerne barnetrygda

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Istock

Bompengengeordningen tilsvarer å fjerne barnetrygda

For enkelte blir faktisk bompenge-belastningen mange ganger så høy, som det de i dag mottar i barnetrygd.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 26. august 2018

De omfattende bompengeordningene som er planlagt rundt om i landet, tilsvarer for barnefamiliene egentlig å fjerne hele barnetrygda og det som verre er. Det sier seg selv at slikt blir det frustrasjoner og protester av. For enkelte blir faktisk bompenge-belastningen mange ganger så høy, som det de i dag mottar i barnetrygd.

Det er ikke bare de velstående familiene som skal handle mat og derfor må kjøre bil, eller frakte barna fra A til B. De over 100.000 norske fattige barna og deres familier har samme behov.

I 2014 vedtok Stortinget flere tillegg til Grunnloven. Ett av disse var at det offentlige skulle verne innbyggerne mot "umenneskelig og nedverdigende behandling". Dette skulle også gjelde for barnefamiliene, som må gi barna god og forsvarlig omsorg og forsøke å få barna til bli best mulig integrert i samfunnet. Det er grunn til å stille spørsmål ved om politikerne som vedtar slike omfattende begrensninger i den "frie ferdsel" , har sett helt bort fra plikten de etter Grunnloven har.

Jeg tror ikke det blir noen babyboom hos de fattigste familiene i landet i årene fremover. Jeg frykter også at vi vil se mer av både skilsmissesaker og barnevernsaker om planene som er varslet blir satt i kraft. Jeg håper at så ikke skjer.


Del denne siden: