Norge ble dømt i EFTA-domstolen

Bilde fra rødt.no: Bjørnar Moxnes, partileder Rødt

Norge ble dømt i EFTA-domstolen

Norge ble i dag dømt i EFTA-domstolen. Partiet Rødt i Kristiansand stod bak.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. mars 2018

Norge ble i dag dømt i EFTA-domstolen, for å ha brutt reglene om offentlige anbud i forbindelse med parkeringshuset under Torvet i Kristiansand. 

Kristiansand kommune innhentet anbud i 2015, og i følge den ferske dommen skulle anbudet ha vært lyst ut i hele EU. Det skulle i tillegg vært tydeliggjort hva slags arbeid som skulle utføres, og anbudsfristen skulle ha vært satt lenger.

Saken startet med at partiet Rødt i Kristiansand klaget Norge inn for EU`s overvåkningsorgan ESA. Her fikk Rødt "medhold" og jublet i følge NRK over det. Det gjorde at ESA deretter fremmet sak for EFTA-domstolen som traff avgjørelse i dag. Jeg vil anta at Rødt i dag jubler enda mer, og at det for regjerende makter er blåmandag igjen.

Rødt skriver på sin egen nettside at de mener at 

"å bruke arbeidsinnvandrere til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt. For å få styring med arbeidslivet igjen vil vi bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale". 

Nå kan det vise seg at Rødt i Kristiansand klaget og fikk medhold i det motsatte av partiets eget program. Rødt sentralt ved partisekretæren vil ikke kommentere saken, og har meddelt at de heller ikke ønsker at partiet sentralt skal koples til klagen. Partisekretæren henviser til Kristiansand-avdelingen. Det er forståelig. 

Partiet Rødt ønsker Norge ut av EØS, som er nøkkelen for nettopp å benytte klagemuligheten partiet selv valgte å benytte - og som skal sikre arbeidere i andre land like muligheter som det nordmenn (med den følge at lønninger og priser kan gå ned og utjevnes med andre land).

Det kom bare inn ett anbud ved fremgangsmåten som ble valgt. Det var dette anbudet som ble benyttet etter nærmere forhandlinger. Kostnadene med parkeringshuset i Kristiansand endte opp med 230 millioner kroner. 

Du finner dommen fra EFTA-domstolen her.


Del denne siden: