Vil sable ned rettshjelpa

Bilde: Illustrasjonsbilde, Advokatfirmaet Sylte

Vil sable ned rettshjelpa

Et utvalg skal nå utrede muligheten for at fru Justitias sverd kan benyttes til noe mer enn å skjære gjennom argumenter og treffe avgjørelser. Regjeringen vil nå ha utredet muligheten til å skjære ned på rettsbehandlingen og derved den fri rettshjelpen for saker i prosess.

Publisert: 14. august 2017

Regjeringen vil spare penger i rettssystemet og har nå nedsatt et utvalg som skal utrede muligheten for å få ned kostnadene med rettshjelp i årene fremover. Det skal utredes muligheten for å begrense ankerett, og å gjøre rettssaker kortere. I praksis kan tre dager bli til en, om det i det hele tatt blir noen ankebehandling for den som er misfornøyd med en dom.

Mandatet som utvalget mottok for noen dager siden lyder slik:

Utvalget skal vurdere om adgangen til å få saker behandlet av en overordnet instans bør begrenses og det skal også vurderes om selve ankeprøvingen kan begrenses og om saksbehandlingen for ankeinstansen kan gjøres mer effektiv".

Det antas å ligge et signal i dette fra den sittende regjeringen om at rettshjelpa skal ned, om de blir sittende i regjering etter valget.

Selv om dette ikke uttrykkelig er formulert i mandatet, er det en kjensgjerning at en av de største kostnadene med disse sakene er rettshjelp til mennesker med dårlig økonomi. Det gjenstår å se om nedsettelsen av utvalget med et slikt mandat blir en god valgkampsak nå fremover.

Utvalgets rapport skal være ferdig om 3 år.

Utvalget skal også utrede sammenslåinger, flere særdomstoler og annet for å effektivisere domstolene.

Les mer om hva utvalget skal utrede her.


Del denne siden: