Krevde tapt fangst betalt av retten!

Illustrasjonsbilde

Krevde tapt fangst betalt av retten!

Fisker krevde nesten 100.000 kroner for kort oppmøte i retten som vitne i straffesak. Lagmannsretten anså det for drøyt, men anså det rimelig å gi 15.000 for tapt fisketur.

Publisert: 4. juni 2017

Hålogaland lagmannsrett tilkjent torsdag denne uka en fisker 15.000 kroner i vitnegodtgjøring for oppmøte i en straffesak (LH-2017-086583). Det antas å være opp mot norgesrekord.

Selv ville fiskeren imidlertid ha hele lotten som han mente han gikk glipp av. Han forklarte at han som følge av innkallingen meldte avbud på en 14-dagers fisketur til Svalbard. I ettertid viste det seg at lotten på fiskerne som deltok, ble hele 88.000 kroner.

Vitner som møter for retten har etter loven krav på godtgjøring som dekker økonomisk tap, men bare i den grad det er «rimelig».

Tingretten gav mannen 5.000 kroner men han anket dette videre til lagmannsretten og fastholdt 88.000.

Lagmannsretten mente at full lott på 88.000 kroner var for drøyt og pekte på at fiskeren burde ha varslet politiet om at det kunne bli stort økonomisk tap for han, om han måtte møte fysisk i retten. Slik lagmannsretten anså fiskerens rolle som vitne, ble denne ansett lite sentral og han kunne like godt gitt forklaring pr. telefon.

På dette grunnlag anså lagmannsretten det rimelig med 15.000 kroner i godtgjøring for det korte oppmøtet, hvilket i seg selv antakeligvis er ganske bra. Det er i hvert fall opp mot norgesrekord i vitnegodtgjøring.

Du finner flere nyheter i vår NETTAVIS.


Del denne siden: