Er det folket eller politikerne som eier Grunnloven?

Advokat Olav Sylte

Er det folket eller politikerne som eier Grunnloven?

Jeg henstiller Vanebo og Frp om å revurdere sitt syn på hvem som eier Grunnloven, særlig forståelsen av de mer politiske bestemmelsene som gjelder menneskerettigheter. Grunnloven § 106 og retten til å ferdes fritt er en av dem.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. juni 2019

Grunnloven setter ramme for politikerne. Bryter de den kan det galt. Det har det gjort nå. Konsekvensen er at norsk politikk er blitt polarisert. Ikke på innvandringsspørsmål, men på spørsmålet om å ferdes langs offentlig vei. 

Ikke noe annet land i verden har opplevd noe lignende i et politisk system, hvor endatil både høyre- og venstresiden er blitt fullstendig marginalisert. Nå er det MDG og Bompengepartiet som regjerer og styrer den politiske debatt. Slik kan det bli helt frem til kommende kommunevalg. Lokalpolitikerne må kanskje ta støyten for sentralpolitikernes "overtramp".

Grunnloven ble revidert i 2014. Det ble da bestemt i § 106 at folket har rett til å ferdes "fritt." Jeg skrev en kort artikkel om dette i fjor sommer. Min konklusjon var at det gikk en grense for bruk av bompenger. Artikkelen ble delt over 30.000 ganger i sosiale medier og sett av ca. en million nordmenn.

Frp-er Ove Vanebo, jurist og tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom, og tidligere statssekretær for justisministeren, konkluderte motsatt i Dagbladet. Han mente at Grunnloven ikke gav folket noen som helst rett til å ferdes fritt, og at det var tull og tøys det jeg skrev. 

Nå kan det være at fasiten på hva som er korrekt tolkning av § 106 er gitt. Fasiten er gitt av det norske folk. De mener de eier Grunnloven og at det går en grense for alt, også for bompenger. Det dreier seg heller ikke bare om et par hundre tusen mennesker som har denne oppfatningen. Det ville være forunderlig om Høyesterett skulle se bort fra dette ved en eventuell grunnlovstolkning, om det hadde blitt anlagt rettslig sak om lovlighet av for eksempel de såkalte bypakkene i de store byene, hvor mesteparten av bompengene går til alt annet enn vei.

Jeg henstiller Vanebo og Frp sentralt om å revurdere sitt syn på hvem som eier Grunnloven, særlig forståelsen av de mer politiske bestemmelsene som gjelder menneskerettigheter. Grunnloven § 106 er en av dem. 


Del denne siden: