Norsk-pakistansk kulturaften

Advokatene Olav Sylte, Zartash Bashir, Saba Hussain og Sajid Iqbal

Norsk-pakistansk kulturaften

Norsk-pakistanske kvinner har de samme problemene som det etnisk norske kvinner har; bl.a. at en del menn ikke har nok kunnskap.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 14. april 2018

Det var i dag kulturaften for norsk- pakistanske kvinner ved den pakistanske ambassaden i Oslo. Arrangementet var på intitiativ fra den pakistanske ambassadøren i Norge, Riffat Massod og i samarbeid med Sakina Ressurssenter (SRS). Jeg var invitert som æresgjest og takker for det.

Ambassadøren spurte meg hva som var vanlige problem for norsk-pakistanske kvinner. Jeg svarte det samme som for folk flest. Disse kvinnene skiller seg ikke ut. Noen av dem har de samme problemene som det etnisk norske kvinner har, blant annet at en enkelte menn mangler en del kunnskap. 

Jeg i samtale med ambassadør Riffat Masood. 

Advokatfullmektig Saba Hussein fortalte om det å være norsk-pakistansk kvinne

Arrangørene til venstre og artist Daniyal Arshad til høyre.

Tabla


Del denne siden: