Grunnlovstridig krenkelse av menn

Skjermdump fra TV2 i dag

Grunnlovstridig krenkelse av menn

SV`s medlem av justiskomiteen på Stortinget brøt i dag Grunnloven og krenka alle norske menn. Han bør beklage og dementere sin egen framferd.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 18. desember 2017

SV`s justispolitiske talsmann, Petter Eide, brøt Grunnloven § 98 under debatt på TV2 i dag. Dette skjedde ved at han forskjellsbehandlet kvinner og krenka alle landets menn. Han brøt også likestillingsloven i denne sammenheng. Han viste på vegne av SV at populismen ikke noen grenser har, i hvert fall ikke for den som søker billig medieopperksomhet.

Forslaget fra SV om innhenting av uttrykkelig samtykke før seksuell samkvem, skal ha som intensjon å fortelle veldig tydelig til menn at man skal være veldig eksplisitt på at det skal være samtykke og frivillighet, og nå skal mannen vite at hvis ikke dette er frivillig, hvis det ikke er samtykke, så er det å regne som en voldtekt og dette er en veldig tydelig beskjed til mannen, var noen av de usaklige frasene Eide lirte av seg under debatten på TV2 i dag.

Forskning viser at problem med overgrep ikke bare gjelder menn. Eides utalelser bør snarest dementeres om partiet ikke ønsker å gravlegge seg selv.

Petter Eide er medlem av Stortingets justiskomite for SV og bør overføres til en komite som har mindre innslag av juss og regelverk.

Del denne siden: